Events

Hela Huset Gungar 26/10 Ludvika Folkan

Årets Fest Juldagen Ludvika Folkan

Ludvikafesten/ Ludvika 100 år 25 29/6- 2019

Västerås City fesivalen 27-29/6- 2019

Sunne Fryksdalsdansen25-27/7-2019

Efterfesten Ludvika 2-3/8 - 2019